Hier kan ik het verschil maken [BoardRoomZORG]

In de eerste drie maanden van haar bewind is een reorganisatie gestart, de governancestructuur geprofessionaliseerd en ondernemingsbloed in de instelling gaan stromen. Genoeg is dat niet.

Raden van toezicht leren van elkaar [BoardRoomZORG]

Twee leden van een raad van toezicht observeren een andere raad in zijn natuurlijke omgeving, dus tijdens een reguliere vergadering. Voorzitters Bert Kuijf en Niels Noorderhaven vertellen over hun ervaringen tot nu toe.

Fusie mooi leerproces [BoardRoomZORG]

Pepijn van Gestel, manager onder de raad van bestuur, trad op als een van de kwartiermakers van de fusie van het Spaarne Gasthuis. Zijn ervaringen en zijn prestaties hebben hem voorbereid op de volgende stap.